Zberateľaká minca (striebro)

Dohodou €
1000.jpg
1000000.jpg
10 schilling, Rakúsko, rok 1952