Založenia auta

 

Firma BAVAL s.r.o v Banskej Bystrici poskytuje službu - autozáložňa. Je to forma krátkodobej pôžičky na niekoľko týždňov /max. 4/ pre fyzické a právnické osoby na prekrytie finančnej tiesni. Po zaplatení úroku zo zapožičanej sumy je možné termín predĺžiť.

 

Čo k tomu potrebujete?

 • vozidlo /min. rok výroby 2000/
 • technický preukaz
 • osvedčenie o evidencii vozidla
 • protokol z STK
 • plná moc na zriadenie záložného práva na tlačive autobazáru overená notárom
 • podnikatelia a firmy naviac živnostenský list resp. výpis z obchodného registra /nie starší ako 1 mesiac/
 • ďalšie podmienky:
  • vozidlo musí byt vo výlučnom vlastníctve záložcu a pojazdné
  • nemôžu sa na neho viazať iné záložné práva alebo vecné bremená ako napr.: leasing alebo úver, blokácia na dopravnom inšpektoráte, blokácia daňovým úradom resp. exekútorom.

 

Počas doby trvania pôžičky /zriadenia záložného práva/ ostáva vozidlo spolu s dokladmi od vozidla v úschove záložni. Zapožičaná suma môže byt maximálne 50 - 60% z tržnej ceny vozidla. Záložca je oprávnený požičané peniaze vrátiť aj pred dohodnutým termínom splatnosti. Úrok sa počíta za každý začatý týždeň. Bližšie podmienky sú uvedené v záložnej zmluve. Pri splnení základných podmienok k poskytnutiu pôžičky zo strany záložcu trvá vybavenie pôžičky cca 1 hod.

Akékoľvek otázky alebo nejasnosti Vám radi zodpovieme na tel. č. 0907 606 574, alebo na tel. číslach 048 41 53015, 048 41 53016.